by Max Barry

Latest Forum Topics

Advertisement

Afrika RMB

WA Delegate: None.

Founder: The Edibo Akọji Anẹ of Midal

Last WA Update:

World Factbook Entry

ߊߟߏíߟߋ ߛߌ ߕߑߚߎ ߊߝߑߙߌߞߊ

ꔓꕅꕱꖸ Linkߓߊߕߑߕߟߋ ߗߑߤߊ߲ߕ Linkߊ߲ߛ߳ߋߡ
LinkRegion Map of TRUE AFRIKA:
Currency ExchangeRegional News&Info
ߕߏ ߜ߭ߏߘ ߓߋ ߛ߳ߋ ߜ߭ߑߟߏߙߑߦ
-Midal


Rules

- ߣߏߣߋ ߥߑߤߊߕߑߛߏߋߝ߭ߋߙ ߔߑߟߋߊߛߋ ߖߎߛߑߕ ߙߋߝߑߙߊߌ߲ ߝߑߙߏߡ ߗߏ߲ߕߑߙߏߝ߭ߋߙߑߛߌߊߟ ߌߛߑߛߎߋߛ -ߏߝߑߝߌߗߋߙߑߛ ߛ߭ߊߟߑߟ ߣߏߕ ߘߋߗߑߟߊߙߋ ߥߊߙ ߌ߲ ߛ߳ߋ ߣߊߡߋ ߏߝ ߛ߳ߋ ߙߋߜ߭ߌߏ߲


Other Info
-No GBTQ talk Allowd for the safety of the RMB this may end up into a ban
-This region is anti Abortion Zionism,Imperialism
- Official Workin Scripts:
حَسسَڻِيَ رُوَِکِ جِنچهَنُ
𐒑𐒚𐒆𐒆𐒙 𐒆𐒔𐒗𐒗𐒇 𐒏𐒚 𐒒𐒙𐒙𐒐𐒖𐒖 𐒉𐒙𐒙𐒑𐒖𐒖𐒐𐒘𐒕𐒖
ߣߊ ߖߊߤߋ߯ߙߊ ߛߑߡߌߟߌߊ ߛߊߡߊߟߊ ߣߋ ߞߌߊߣߋ
ꕯ ꕢꕮlꔷꕉ ꔢ ꕃꕉꔢ
ꚨ꛰ ꚴ꛰ ꚵꛜꚠ
ለአፍሪካ አገራት እና ለአፍሪካ ብቻ ⴰⵣⴰⵔⵉ 1. 1

  Temporary map of Afrika

  FactbookGeography by Midal . 11 reads.

 2. 1

  ߗߏߣߎߛߌߕߌߕߎߕߌߏߣߎ ߙߋ ߊߝߎߙߌߞߊ

  FactbookInternational by Midal . 28 reads.

 3. 4

  ߡߌ߯ߘߊ߯ߟ ߊߌߙߑߥߊߦߑߛ

  FactbookEconomy by Midal . 146 reads.

 4. 2

  The Madness Of Titles

  AccountOther by Midal . 11 reads.

 5. 1

  How Midal works and the states ideology

  FactbookTrivia by Midal . 4 reads.

 6. 2

  Map Of Midal

  FactbookGeography by Midal . 35 reads.

 7. 3

  True African Airways

  BulletinNews by Afro arab . 26 reads.

 8. 2

  Tomb

  FactbookGeography by Afro arab . 96 reads.

 9. 1

  federeal kenyan Jail in the savanna★

  FactbookMilitary by The armed republic of kenya . 37 reads.

 10. 1

  states and citites of Nigeria

  FactbookOverview by Nigeria confederacy . 126 reads.

 11. 2

  Malagasyland national tourism foundation

  FactbookMiscellaneous by Malagasyland . 17 reads.

 12. 1,990

  The Complete List of NSCodes

  MetaReference by Testlandia . 80,972 reads.

▼ 9 More

Embassies: true africa, The Great Universe, Union of Nationalists, Krillin, MentosLand, The Embassy, and Non Aligned Movement.

Tags: Anti-World Assembly, Communist, Conservative, Egalitarian, Feminist, Isolationist, Minuscule, Regional Government, and Socialist.

Afrika contains 2 nations.

ActivityHistoryAdministration

Today's World Census Report

The Highest Average Incomes in Afrika

The World Census carefully compared the average spending power of citizens in each nation.

As a region, Afrika is ranked 4,336th in the world for Highest Average Incomes.

NationWA CategoryMotto
1.The Edibo Akọji Anẹ of MidalDemocratic Socialists“ߊߡߋ ߊߡߏߟߊ ߞߏߟߊߥߊ߲ ߜ߳ߊߌ ߊߡߋ ߊߡߏߟߊ ߞߏߖߊ ߞߏ”
2.The Gazumaci Akoji of NiktanDemocratic Socialists“ߊߡߏ߯ߡߊ ߣߌߞߑߕߊߣߌߊ߲ ߡߋߣߊ ߥߊ ߞߊ ߕߌߕߎߏ ߞߌ ߕߎߏ ߥߊ ߞߌ ߣߊ ߥߏ”

Regional Happenings

More...

Afrika Regional Message Board

Habibstan

I have one question, on your regional map, I see the nation of Malagasyland, where is Malagasyland currently? As I see no Malagasyland in this region. Did they cease to exist?

Al hashemi

Habibstan wrote:I have one question, on your regional map, I see the nation of Malagasyland, where is Malagasyland currently? As I see no Malagasyland in this region. Did they cease to exist?

Spy?

Al hashemi

Habibstan wrote:I have one question, on your regional map, I see the nation of Malagasyland, where is Malagasyland currently? As I see no Malagasyland in this region. Did they cease to exist?

Spy?

Habibstan wrote:شكرا لك

اهلا وسهلا بكم وبارك الله فيكم

Habibstan wrote:I have one question, on your regional map, I see the nation of Malagasyland, where is Malagasyland currently? As I see no Malagasyland in this region. Did they cease to exist?

Magalasyland was a former nation in True Africa prior to our Migration to this region eventually we will get to making a new map and possibly a new constitution only problem is that as a small region whose members from what I know are mainly inactive due to work and school commitments we get held back on many different things and get to certain things quite late next time Afro arab is active we will see if he can can create a new map if not i will look for time so that I can attempt to make us a new map

Al hashemi wrote:Spy?

If the nation was a spy there is not much to gain from spying on this region considering our size, and Confederal Character we donít even have a unified currency anymore

https://discord.gg/Hq6S3Y
For those interested I have created a Regional Discord so that I can share the map as it is right now

Al hashemi

Allah has provided

Although this New region has been unable to kick off the revolution we wanted in terms of new members, I do hope that this early experience of having a large number of members teaches us to have individual systems in place to accommodate them especially those that may be prone to leaving due to boredom.

نََفِسوْ بَرني

Forum View

Advertisement